Zaznacz stronę

Zima w ostatnich dniach zaskoczyła każdego z nas . Wkroczyliśmy w okres spoczynku zimowego. Pomimo tego, że środki ochrony roślin powinny być na bieżąco zużywane w gospodarstwie, to zapewne część z nich pozostała do wykorzystania na wiosnę. W tym okresie największym wrogiem dla jakości magazynowanych pestycydów będzie zbyt niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza .
Jak więc powinniśmy je przechowywać przez okres zimy, aby nie straciły swoich właściwości ?

  • Podobnie jak środki ochrony roślin i nawozy w postaci płynnej powinniśmy zabezpieczyć przed mrozami
  • Na każdej etykiecie środka produkcji powinny być opisane warunki prawidłowego przechowywania.
  • Zazwyczaj minimalną temperaturą do przechowywania jest temperatura 0°c. Niestety rolnicy przeważnie wybierają miejsca tj. stodoły czy garaże, gdzie nie zapewniają im odpowiednich warunków.
  • Preparaty przechowujemy wyłącznie w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych i zabezpieczonych przed wilgocią
  • Nie przelewamy ich do pojemników zastępczych! W kolejnym roku możemy nie pamiętać co to za środek i zastosować go w nieodpowiedni sposób.
  • Ze względu na różną postać fizyczną preparatów (ciecze, proszki, granulaty, żele) , wilgotność powietrza w magazynie jest również istotnym czynnikiem. Środki w postaci granulatu lub proszku pochłaniają wodę z otoczenia, dlatego z tego względu zaleca się je przechowywać na paletach lub półkach.
  • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, ponieważ część z tych środków jest łatwopalna
  • Nie właściwie przechowywane preparaty mogą stracić swoje właściwości chemiczne lub działać toksycznie dla roślin.
  • Zbyt niskie temperatury mogą doprowadzić do wytrąceń, krystalizacji lub powstania osadu, które będą zapychać dysze i filtry opryskiwacza.
  • Efektywność takiego nawozu czy preparatu znacząco się zmniejsza.

Pamiętajmy etykieta jest zawsze ważną wskazówką !